Aansprakelijkheid door verkeersongevallen, arbeidsongevallen, dieren en meer:

Aansprakelijkheid kan ontstaan door:

  - Verkeersongevallen te Venray of elders in het land
  - Arbeidsongevallen
  - Geweldsdelicten
  - Beroepsziekten
  - Overlijdensschade
  - Shockschade
  - Medische misser
  - Dieren (de hondenbeet en het paard dat iemand afgooit).     

Letselschade aansprakelijkheid:

Juridisch heet dat “een onrechtmatige daad die door de ene persoon jegens de andere wordt gepleegd”.

Het begrip onrechtmatige daad is een begrip dat uit het burgerlijk wetboek komt. Hieronder valt een handeling welke in strijd is met het recht dan wel met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is (voor een uitvoerige omschrijving zie: artikel 6:162 BW e.v.).

Maar ook andere rechtsgronden zoals bijvoorbeeld een overeenkomst kunnen tot schade en dus tot schadevergoeding leiden.

Een en ander is te vertalen naar smartengeld. Dit smartengeld wordt pas achteraf vastgesteld maar tijdens de loop van de letselschadezaak worden ter zake wel voorschotten uitgekeerd.

Verkeersongevallen:

verkeersongeval, ongeval, verkeersongeluk, ongeluk, autoongeval, autoongeluk, letsel, letselschade

Letsel door verkeersongeval

Een verkeersongeval kan grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Afgezien van de gewone ongevallen waarbij kwetsuren en breuken het gevolg zijn is het meest bekende gevolg wel het whiplash letsel. Dit letsel vindt vaak plaats bij de bestuurders en inzittenden in de auto.

Door de botsing, zoals bijvoorbeeld een kop- staartbotsing of een achter op rijding, wordt het lichaam heen en weer geslingerd in de stoel waardoor het hoofd een zogenaamde zweepslag maakt en schade aan de halswervelkolom het gevolg is. De gevolgen kunnen aanzienlijk en langdurend zijn zoals concentratieverlies, misselijkheid, hoofdpijn, nekpijn, vermoeidheid enz.. Naarmate de gevolgen langer aanduren zal de schade ook groter worden. Immers zal arbeidsongeschiktheid, terugval in inkomen en verlies van toekomstperspectief het gevolg zijn.

Indien de dader van het verkeersongeval niet bekend is, bijv. bij een aanrijding waarbij de dader doorrijdt dan kan toch de schade verhaald worden. In dat geval kan het schadefonds uitkomst bieden.

Verkeersongevallen zijn vaak het gevolg van niet oplettendheid van bestuurders dan wel het niet verlenen van voorrang of gewoonweg roekeloosheid. Zij ontstaan tussen auto's onderling, auto's en fietsers, auto's en voetgangers, of door vrachtauto's, bijvoorbeeld door de beruchte dode hoek.

Ook eenvoudigere "verkeersongelukken" kunnen plaatsvinden zoals de valpartijen als gevolg van het struikelen over een opstaande of loszittende stoeptegel, fietsers (of auto's) die voetgangers omver rijden, auto's die een ongeval krijgen als gevolg van gaten in de weg enz..

Lees meer over verkeersongevallen, whiplash en andere gevolgen Lees meer

Beroepsziekten:

Hieronder valt het in het voorafgaande reeds besproken RSI letsel, doch ook ziekten die het gevolg zijn van omgang met gevaarlijke stoffen. Bekend is dat de omgang met asbest in het verleden kan leiden tot asbestose, de stoflongen van bijvoorbeeld timmerlui en mijnwerkers enz.. Lees meer

Arbeidsongevallen bedrijfsongevallen:

bedrijfsongeval, arbeidsongeval, letsel, letselschade, beenbreuk

letsel als gevolg van een bedrijfsongeval / arbeidsongeval

Op het werk vinden vaak de meeste ongevallen plaats. Vaak hoor je over ongevallen die bij bouwvakkers op de bouw gebeuren waarbij het vaak betreft valpartijen van steigers, vallende stenen, val van dak, van ladder, het struikelen over kabels, gereedschap, gladde ondergrond enz.,

Een arbeidsongeval kan ook samenvallen met een verkeersongeval als meerdere werknemers bijvoorbeeld in een personenbusje vervoerd worden dat een ongeval krijgt. Ook vinden veel ongevallen met machines plaats. Landbouwvoertuigen zoals tractoren, maaimachines, ploegen zaaimachines, en eggen zijn hierbij berucht maar ook heftrucks, knipscharen, zagen etc. zijn vaak in het nieuws. Deze ongevallen zijn meestal het gevolg van onveilige werksituaties.

Ook buiten de onveilige werksituaties kan werk tot letsel lijden, zoals bijvoorbeeld door RSI letsel. Dit letsel ontstaat door het overbelasten van bepaalde spieren, bijvoorbeeld door steeds opnieuw dezelfde bewegingen te maken en door te weinig afwisseling in de bewegingen. Bekend is natuurlijk de "muisarm", doch vaak zijn de klachten te vinden in nek, schouders, polsen en ellebogen. Vaak zijn werknemers bang om hun werkgever aan te spreken op deze ongevallen of letsels. Daar is geen reden toe. De werkgevers zijn voor deze schades verzekerd.

Het is vaak aan te raden om de arbeidsinspectie in te seinen om op die manier voldoende over het ongeval en de verwijtbaarheid van de werkgever voor dat ongeval vast te laten stellen, maar het is het beste dat met uw letselschadebehandelaar te bespreken. Lees meer

Geweldsdelicten mishandeling:

Bij geweldsdelicten denk je vooral aan mishandelingen, maar er kan ook gedacht worden aan overvallen en soms zelfs verkeersongevallen waarbij iemand geestelijk of lichamelijk letsel wordt aangedaan. Aanzienlijke schades is vaak het gevolg en de meeste slachtoffers weten niet dat zij die schade vergoed kunnen krijgen. Lees meer

Shockschade:

Soms kan de shock als gevolg van de directe betrokkenheid bij een ongeval van een dierbare een zo grote shock teweeg brengen dat de schade die hierdoor ontstaat vergoed dient te worden.

Dieren:

paard, dier, val, beet, trap

Letsel door val van paard

Dieren zijn altijd een bron voor aansprakelijkheden. Dit kan doordat bijvoorbeeld honden voor auto's lopen, honden kinderen of volwassenen bijten, paarden hun ruiters afgooien (al dan niet in maneges) en ook anderszins ongelukken met dieren kunnen ontstaan. Lees meer

Medische Missers:

Medische ingrepen zijn niet zonder gevaar. Als er echter iets fouts gebeurd met een medische ingreep, dan kan grote schade ontstaan die vergoed dient te worden. De schade die ontstaat is meestal terug te voeren op het niet goed in acht nemen van procedures, zoals daar zijn voor het ontsmetten van materiaal, en het gewoonweg maken van medische fouten.

Contact opnemen?