Blog

10feb, 19

Affectieschade, het recht op smartengeld voor de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders. Wanneer er sprake is van een slachtoffer dat door een onrechtmatige daad van een ander is overleden, dan wel ernstig dan wel blijvend letsel overhoudt, dan krijgen zij een recht, op de aansprakelijke partij, van een vast bedrag tussen de € 12.500,– en de € 20.000,–.

Op deze manier vindt er dan toch nog een beetje erkenning en genoegdoening plaats voor hetgeen de direct betrokkenen bij een ongeval is overkomen. Het is in ieder geval niet de bedoeling om op deze manier een soort van schadeloosstelling te geven want daarvoor zijn de bedragen natuurlijk niet voldoende.

Heeft u vragen over letselschade, immateriële schadevergoeding en meer, neem dan contact met ons op, op telefoonnummer 0478 – 52 10 70 of lees meer over letselschade op www.letselschade-venray.nl of www.julicher-meijer.nl.

No Comments

Comments are closed.