Letsel door arbeidsongeval / bedrijfsongeval

Arbeidsongeval / bedrijfsongeval ontstaan en gevolgen:

Een ongeval op het werk kan snel gebeuren. Vaak zal het een val van een ladder zijn, of een val van of door een dak, een ongeluk met een heftruck, het uitglijden op een gladde vloer of dergelijke.

De gevolgen zijn vaak ernstig en gelijk merkbaar. Het zijn niet alleen de lichamelijke of de emotionele gevolgen, maar ook de financiële gevolgen. Vaak wordt niet 100% salaris doorbetaald tijdens ziekte, je blijft zitten met medische kosten, met reiskosten enz. als je niets doet. Dit geldt voor de werknemer maar ook voor de uitzendkracht en ZZP’er.

bedrijfsongeval, arbeidsongeval, letsel, letselschade, beenbreuk

letsel als gevolg van een bedrijfsongeval / arbeidsongeval

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer en voor de materialen waar u mee werkt en die vaak leiden tot het arbeidongeval. Vaak houden werkgevers zich niet aan veiligheidsvoorschriften, Arbo regels, of eigen procedureregels, zijn er niet of er zijn onduidelijke veiligheidsvoorschriften. Als er wel procedures opgesteld zijn dan worden ze niet of onvoldoende gecontroleerd. Het is dan onvoldoende duidelijk of de werknemers de procedureregels ook daadwerkelijk opvolgen hetgeen bij arbeidsongevallen ook tot aansprakelijkheid van de werkgever kan leiden.

Ook komt het voor dat men de werknemers voldoende capabel acht om de veiligheid van een werksituatie zelf in te schatten. De werkgever is vrijwel altijd aansprakelijk voor de schade die een werknemer krijgt in de uitoefening van de werkzaamheden. Bij arbeidsongevallen / bedrijfsongevallen worden de werknemers derhalve zeer sterk beschermd door wetgeving en jurisprudentie.

Werkgever aansprakelijk bij bedrijfsongeval?

Werkgeversaansprakelijkheid is een vakgebeid waarbij niet alleen rekening gehouden moet worden met de belangen van de werknemer, maar ook getracht moet worden om de relatie met de werkgever overeind te houden. Na herstel dient de werknemer immers ook weer bij de werkgever te gaan werken.

Omdat wij niet alleen letselschades behandelen maar ook specialisten hebben op het gebied van het arbeidsrecht begrijpen wij uw vraagpunten en kunnen wij u goed bijstaan. Vaak zijn de werkgevers zeer betrokken bij de werknemer die een bedrijfsongeval is overkomen en vragen zij bijna wekelijks hoe het gaat. Zij voelen zich soms zelfs schuldig dat bij hun in het bedrijf een ongeluk is gebeurd. Zij begrijpen vaak dat de werknemer met schade achterblijft en begrijpen dat schadevergoeding betaalt dient te worden.
Hier speelt mee dat werkgevers in Nederland meestal goed verzekerd zijn tegen de schade als gevolg van een bedrijfsongeval.

De verzekeringsmaatschappijen nemen de behandeling van de letselschadezaak als gevolg van een arbeidsongeval over van de werkgever zodra die bij hun gemeld wordt. De discussie over schade, schadebestanddelen, vergoedingen enz. zal (meestal) buiten het gezichtsveld van de werkgever plaatsvinden tussen de letselschade advocaat en de verzekeringsmaatschappij. De betaling van de schadeclaim als gevolg van het bedrijfsongeval gebeurt ook door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever zodat de werkgever hiervan ook niets merkt.

Wij helpen u bij al deze vragen en maken de schade inzichtelijk. De letselschade advocaat gaat het gesprek aan met de verzekeringsmaatschappij over het letsels en de schadebestanddelen en op het moment dat gesprekken bij u thuis plaatsvinden zijn wij daarbij aanwezig en staan wij u daarin bij. Het maakt daarbij niet uit dat wij in Venray gevestigd zijn aangezien wij landelijk werken.

Voor een eerste gratis advies en gesprek kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via het telefoonnummer: 0478 – 52 10 70 of door het invullen van het contactformulier.

Uitzendkracht en ZZP'er.

Hetgeen voor de werknemer geldt, geldt in een groot deel van de gevallen ook voor de uitzendkracht die is ingeleend door de werkgever alsmede voor de zzp'er die door het bedrijf is ingeschakeld voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden.

Beroepsziekte:

De werkgever is niet alleen aansprakelijk voor bedrijfsongevallen doch in voorkomende gevallen ook voor beroepsziekten. Dit zijn ziekten die ontstaan als gevolg van zaken die in de werkomgeving spelen, zoals de blootstelling aan schadelijke of zelfs gevaarlijke stoffen of fysieke of psychische overbelasting.

Voorbeelden hierbij zijn:
- de burn-out;
- RSI klachten;
- Asbestose, stoflongen of schildersziekte;
- Infectie met bacteriën in ziekenhuizen zoals bijvoorbeeld HIV besmettingen enz.

Ook in dit soort gevallen is er sprake van een aansprakelijkheid. Laat ons onderzoeken of de werkgever voor deze beroepsziekte of arbeidsongeval aansprakelijk is en neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek via telefoonnummer 0478 - 52 10 70. Dat wij gevestigd zijn in Venray is niet van belang aangezien wij landelijk werken.

Enkele belangrijke vragen voor werknemers die een bedrijfsongeval hebben gehad zijn:

Dien ik mij ziek te melden?
- Is de werkgever aansprakelijk voor mijn arbeidsongeval?
- Wat gebeurt er met mijn baan als ik de werkgever aansprakelijk stel?
- De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in, wat moet ik hen zeggen?
- Wordt mijn inkomen doorbetaald en indien dat niet het geval is; wie betaalt het gemis aan inkomen?
- Wie betaalt mijn revalidatie?
- Welke schade kan ik vergoed krijgen?
- Wat is immateriele schade en krijg ik die vergoed
- Wie vergoed de kosten van mijn letselschadeadvocaat bij een bedrijfsongeval?
- Ik heb een autoongeval op mijn werk gehad is het dan evengoed een arbeidsongeval?

Contact opnemen?