Letselschade advocaat voor Gemert / Bakel en omgeving

U verdient een letselschade advocaat die voor u vecht en zorgt voor tijdige voorschotten op de schade zodat de financiële kosten van de letselschade (verlies inkomen, rekeningen fysiotherapie, ziekenhuis en ziektekostenverzekering) uw leven en relatie in de omgeving van Gemert en Bakel niet onder druk zetten. Uw letsel is al zwaar genoeg zonder de zorgen voor deze kosten.

Woont u in Gemert, Bakel of omgeving, dan bezoeken wij u gratis voor een eerste gesprek als u schade heeft geleden door een ongeval zoals:
- een verkeersongeval / aanrijding;
- een arbeidsongeval / bedrijfsongeluk;
- een geweldsdelict / mishandeling;
- een medische fout;
- een dier (de hondenbeet en het paard dat uitbreekt).

Onze taak is het bieden van directe hulp.
Wij helpen u de schade te verhalen. Wij nemen de onderhandelingen met de wederpartij van u over en zorgen voor tijdige voorschotten op de geleden schade en een goede hoge afwikkeling van de schade. 
Onze letselschade advocaat dient daarbij als steun en buffer tussen u en de verzekeringsmaatschappij en als deskundige in de schadebehandeling. Alleen zo kunt u er voor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft en wordt u goed geholpen in de afwikkeling van de letselschade claim.

Ons kantoor ligt in de onmiddellijke omgeving van Gemert (het is ongeveer 20 minuten rijden vanuit Gemert). 

Bel voor het direct maken van een afspraak en voor eerste informatie tel.: 0478 - 52 10 70.

 

Wat doet wij als letselschade advocaten voor u:

- Het onderzoek naar de toedracht van een ongeval en daarmee
- Het onderzoek naar de aansprakelijkheid en (mate van) schuld;
- Het verkrijgen van tijdige en hoge voorschotbedragen op de schade;
- Het vaststellen en berekenen van de schade;
- Het afhandelen van materiële en immateriële schade;
- Het inschakelen van een medisch deskundige in verband met medische vraagstukken;
- Het adviseren bij WAO problemen en re-integratie.
- Wij voeren samen met u de gesprekken met de behandelaar van de wederpartij die graag regelmatig de letselschadezaak met u doorspreekt. De voortgang wordt dan verder besproken, de nieuwe kosten, inkomensverlies enz. (zie ook hieronder. Het is goed hierbij een letselschadeadvocaat aanwezig te hebben om uw rechten te waarborgen.

Klik hier om meer te lezen over wat wij voor u doen in een letselschadezaak.....

Gevolgen van Letselschade Gemert en Bakel:

De gevolgen zijn te verdelen in materiële schade en immateriële schade. Voorbeelden hiervan zijn:

Materiële schadevergoeding zoals:

- Inkomens- en vermogensschade;
- verminderde pensioenopbouw;
- huishoudelijke hulp te Gemert;
- verplegingskosten te Gemert;
- kosten die u moet maken omdat u bepaalde zaken niet meer zelf kunt, denk bijvoorbeeld aan tuin onderhouden, schilderen woning te Gemert enz.
- schade aan kleding
- schade aan materiële goederen.

 

Immateriële schade zoals:

- pijn die u lijdt;
- verdriet dat u heeft;
- hobby's die u niet kunt verrichten.
Deze aspecten zijn te vertalen naar smartengeld. Dit smartengeld wordt pas achteraf vastgesteld maar tijdens de loop van de letselschadezaak worden ter zake wel voorschotten uitgekeerd.

Belangrijkste oorzaken van letselschade:

er zijn vele oorzaken van letselschades, maar de belangrijkste en bekendste zijn toch het verkeersongeval en het arbeidsongeval.

Verkeersongeval:
Een verkeersongeval is een algemene term voor alle ongelukken die in het verkeer kunnen voorkomen. Denk hierbij aan de achterop aanrijding, de voorrangssituaties, de botsing door het over het hoofd zien van een auto, fietser of voetganger enz.

Behalve de botbreuken is natuurlijk het meest bekende letsel de whiplash die zeer ingrijpend is in het leven van het slachtoffer aangezien deze (zeker kort na het ongeval) het idee heeft dat lichamelijk niets meer mogelijk is.

Soms is het ook mogelijk om schade vergoed te krijgen bij een "eenzijdig" zelf veroorzaakt ongeval. Dit ligt aan de door u afgesloten verzekeringen.

Bij verkeersongevallen is het, gezien de invloed op uw leven, altijd verstandig een advocaat in te schakelen.

Het bedrijfsongeval / arbeidsongeval:
Vindt een ongeval plaats binnen een onderneming dan noemen wij dit een arbeidsongeval of bedrijfsongeval. Werkgevers zijn hiervoor verzekerd zodat claimen geen punt is.

Vaak hebben werkgevers in een onderneming niet voldaan aan hun zorgplicht, de regels zijn in de loop van de tijd versoepelt, de werkwijzen zijn losser geworden en wordt (bewust of onbewust) gehandeld in strijd met de arbo wetgeving. Dit leidt tot ongevallen en aansprakelijkheden.

Berucht zijn de arbeidsongevallen in de bouw, met heftrucks en handen en andere lichaamsdelen die in machines geraken. Vaak is een dergelijke situatie het gevolg van slechte instructies of uitgeschakelde of niet gebruikte veiligheidsmiddelen.

Wij helpen u de schadeposten te inventariseren en de werkgever aan te spreken. Wij weten ook hoezeer het van belang is dat de relatie met de werkgever goed blijft en doen hiervoor dan ook ons best.

Contact:
Neem contact met ons op voor een gratis eerste gesprek en bel.: 0478 – 521070

Meer informatie:
Klik hier om meer te lezen over aansprakelijkheden en het ontstaan van letselschades .....

Uw letselschade advocaat voor Gemert, Bakel en omgeving:

letselschadeadvocaat_venray_Boxmeer_Gennep_Bergen_Horst_Maas_Deurne_Helmond_specialMr. R.H.A. (Rob) Julicher
Advocaat sinds 1994

Lid Vereniging Voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht  vereniging van aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht

Wilt u als slachtoffer van een ongeval:

- een gratis eerste telefonische advies of een gratis eerste gesprek bij u thuis te Gemert en Bakel of bij ons op ons kantoor te Venray en dus in de omgeving van Gemert (ongeveer 20 minuten met de auto);
- een gemakkelijke bereikbaarheid van de advocaat, ook in de omgeving van Gemert en Bakel aangezien wij u bezoeken;
- een goede begeleiding en uitleg;
- snelheid in de schadebehandeling;
- duidelijkheid over de (eventuele) kosten van rechtsbijstand.
Wij helpen u graag bij het verkrijgen van schadevergoeding en bezoeken u daarvoor ook. Schakel ons in en neem dan contact op per mail of bel ons op telefoonnummer 0478 - 52 10 70

Kosten letselschade advocaat Gemert en Bakel:

Allereerst:
het eerste gesprek is gratis en kan bij u thuis of bij ons op kantoor plaatsvinden.
Vervolgens:
een letselschadezaak kost u in beginsel niets als de aansprakelijkheid door de wederpartij wordt erkend. In vele gevallen kunnen wij al in het eerste gesprek hier een goede inschatting van maken.

In het geval dat de aansprakelijkheid niet erkend wordt dan kunnen wij een zogenaamde toevoeging door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aanvragen. De overheid betaalt dan de kosten van rechtsbijstand.

Ook kan het zijn dat de zaak reeds behandeld wordt door een rechtsbijstandverzekeraar wij kunnen de zaak dan overnemen zie het navolgende.

Klik hier om meer te lezen over advocatenkosten letselschadebureau's, no cure no pay enz....

Volledige begeleiding letselschade:

Letselschade-advocaten-team-advocaat

Team Julicher & Meijer Advocaten

Een letselschadezaak is al lastig genoeg. Vaak weet u niet waar u aan begint als een aanrijding of arbeidsongeval plaatsvindt.
Denk eraan dat u met de letselschade behandelaar van de wederpartij aan tafel moet bij u thuis te Gemert. Zij willen regelmatig gesprekken voeren waarbij wij dan aanwezig zijn.
U heeft er belang bij dat u op een juiste wijze door een professional geholpen wordt. Wij begeleiden u in dit hele proces.

Rechtsbijstandverzekeraar:

Wordt uw letselschadezaak op dit moment door een rechtsbijstandverzekeraar behandeld dan is de kans groot dat u ontevreden bent over de behandeling of de voortgang. Ook kan het zijn dat u het niet eens bent met het advies dat u krijgt.
Als u ontevreden bent over de behandeling van uw letselschadezaak dan kunnen wij de behandeling van de zaak overnemen van de rechtsbijstandverzekeraar. Als uw rechtsbijstandverzekeraar weigert om te procederen of voorlopig getuigenbewijs te vragen terwijl u daar wel belang bij heeft dan kunnen wij dat voor u doen.

Als u het niet eens bent met het advies of de aanpak van de zaak dan kunnen wij de zaak overnemen of een second-opinion geven welke laatste over het algemeen door de rechtsbijstandverzekeraar betaald dient te worden.
Neem ook dan contact met ons op, wij informeren u graag en bespreken dan met u hoe wij de zaak voortzetten.

Folder letselschade:

Als u alles rustig wilt nalezen dan kunt u onze letselschadefolder downloaden. Deze opent als PDF in een nieuw venster.
Klik hier om de folder te openen Folder_letselschade

Doelgroep Omgeving Gemert:

Zoekt u dus een deskundig letselschade advocaat bij u in de buurt van Gemert en Bakel? Neem dan vandaag nog contact met ons op per e-mail of telefonisch.

Wij maken graag een vrijblijvende en gratis afspraak met u voor een persoonlijk gesprek bij u aan huis te Gemert of Bakel, of op ons kantoor te Venray.

Naam:

Email:

Onderwerp:

Telefoonnummer:

Bericht:

[recaptcha]