Kosten letselschadezaak

Kosten bij erkenning van de aansprakelijkheid:

Wanneer de aansprakelijkheid door de verzekeringsmaatschappij van de wederpartij wordt erkend, komen de advocatenkosten met alles wat daarbij hoort zoals de kosten van de medisch adviseur, de kosten van de opgevraagde medische informatie enz. in beginsel voor rekening van de tegenpartij.

Een andere benaming voor deze kosten zijn de “buitengerechtelijke” kosten. Laat u hierover goed informeren door uw advocaat.

Betalend:

Als de aansprakelijkheid niet is erkend (en iemand niet in aanmerking komt voor een toevoeging) dan dient het honorarium alsmede andere kosten zoals medische adviseurs, griffierechten enz. van de Rechtsbijstandverleners betaald te worden door de cliënt op basis van het voor de advocaat / letselschadekantoor gebruikelijke wijze.

Vraag steeds bij de rechtsbijstandverlener na op welke wijze honorarium wordt vastgesteld en is opgebouwd en kom zulks goed overeen.

No cure no pay, betalend of toevoeging:

Voor advocaten is het sedert 1 januari 2014 mogelijk om op beperkte wijze in letselschadezaken te werken op basis van “no cure no pay”. No cure no pay is meestal echter nadelig voor cliënten en daarom af te raden, zie het hiernavolgende.
No cure no Pay;
Toevoeging oftewel honorarium betaald door de overheid;

No cure no pay:

No cure no pay is bij erkenning van de aansprakelijkheid door de wederpartij niet nodig. De rechtsbijstandverlener / advocaat kan namelijk in beginsel zijn kosten claimen bij de verzekering van de schadeveroorzaker als de aansprakelijkheid erkent is. Die betaalt de kosten in dat geval naast de schadebetalingen die u zelf krijgt.

In het geval van no cure no pay wordt het, meestal aanzienlijke, percentage/bedrag van uw schadeuitkering afgehaald. Vervolgens is het maar de vraag of een behandelaar substantieel meer tijd in uw zaak wil stoppen als de extra uitkering voor u beperkt is en hij daar dus weinig van terug ziet.
No cure no pay is dus in beginsel geen goed systeem als de aansprakelijkheid erkend wordt door de verzekering.

Het kan echter wel afgesproken worden, indien de behandelaar daaraan wenst mee te werken. Advocaten mogen echter beperkt op basis van No cure no Pay werken.

Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand):

De overheid heeft een stelsel van gefinancierde rechtshulp in het leven geroepen voor mensen die weinig inkomen of vermogen hebben. Deze personen kunnen een advocaat toegevoegd krijgen. In het verleden werd dit ook wel “een advocaat van onvermogen” genoemd.

Naar mate het inkomen of vermogen hoger is zal ook een hogere eigen bijdrage geheven worden. De regels en inkomens- en vermogensgrenzen worden verder uitgelegd op de website van het overheidsorgaan dat Raad voor de Rechtsbijstand wordt genoemd. Het adres van de website is: www.rvr.org.

Wij kunnen heel eenvoudig een toevoeging aanvragen op het moment dat u hiervoor in aanmerking komt. Voor u zijn er geen zware aanvraagprocedures.

Rechtsbijstandverzekering:

Wordt uw letselschadezaak op dit moment door een rechtsbijstandverzekeraar behandeld dan is de kans groot dat u ontevreden bent over de behandeling of de voortgang. Er is immers nauwelijks tot geen ruimte tot bespreking van de zaak. De besprekingen met de wederpartij mag je vaak zelf doen en de behandelaar is nooit bereikbaar.

Als u ontevreden bent over de behandeling van uw letselschadezaak dan kunnen wij de behandeling van de zaak overnemen van de rechtsbijstandverzekeraar. Als uw rechtsbijstandverzekeraar weigert om te procederen of voorlopig getuigenbewijs te vragen terwijl u daar wel belang bij heeft dan kunnen wij dat voor u doen.

Als u het niet eens bent met het advies of de aanpak van de zaak dan kunnen wij de zaak overnemen zeker als de aansprakelijkheid erkend is. Als er vervolgens toch geprocedeerd dient te worden, dan is dit veelal evengoed mogelijk op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. Ook deze had immers moeten procederen en bij een procedure kunt u zelf uw advocaat kiezen. U verliest derhalve (let hierbij op uw polis) niets en ook geen dekking voor procedures.

U kunt alleen maar winnen. Immers, eindelijk wordt uw zaak wel behandeld. Ook kunnen wij een een second-opinion geven waarbij wij de werkzaamheden van de rechtsbijstandsverzekeraar beoordelen. Deze wordt over het algemeen door de rechtsbijstandverzekeraar betaald en zij dienen zich aan de uitkomst te houden.

Belangrijk is het om een eigen advocaat te kiezen in plaats van de letselschade advocaat die de verzekeraar voorstelt en waar men prijsafspraken mee heeft. Uw zaak verdient een goede letselschade advocaat.

Neem ook dan contact met ons op via tel. 0478 - 52 10 70 of onderstaand contactformulier, wij informeren u graag en bespreken dan met u hoe wij de zaak voortzetten.

Voor meer informatie over rechtsbijstandsverzekeringen klik hier

Conact openemen?