Letsel door een misdrijf. Voeging of civiele zaak.

Misdrijf als schadeoorzaak:

Een misdrijf zoals een overval, diefstal, bedreiging, een mishandeling of vechtpartij kan ernstige gevolgen voor een slachtoffer hebben. Niet alleen zijn er de lichamelijke gevolgen voor het slachtoffer maar ook zijn er de psychische gevolgen zoals zinloosheid van een misdrijf maar ook de angst om de dader te ontmoeten en het misdrijf opnieuw te beleven of zelfs de angst dat de dader nogmaals een soortgelijk feit begaat. Dan zijn er natuurlijk ook nog de medische en daarmee samenhangende kosten die u moet maken voor uw herstel.

Van verdachte tot dader:

Op het moment dat de verdachte voor de rechter dient te komen en veroordeeld wordt is er sprake van een dader. De wet geeft aan dat degene die veroordeeld wordt voor een strafbaar feit civielrechtelijk aansprakelijk is voor de schade. Het bewijs voor het strafbare feit hoeft daarmee niet geleverd te worden doch staat vast. Wel dient de schade nog berekend en bewezen te worden.

Schadevergoeding krijgen door Voeging:

Een van de mogelijkheden om de schade vergoed te krijgen is door een voeging in het strafproces. Op deze wijze kun je een eenvoudige civiele vordering indienen in het strafproces. De nadruk ligt hierbij op de eenvoudig vast te stellen schadevergoeding. Als het immers een te moeilijke vordering wordt dan zal de rechter de vordering voor dat deel niet ontvankelijk verklaren en dien je op dat moment toch nog een civiele procedure aanhangig te maken om (het overige deel van de) vordering te innen.

Strafzaak afwachten en dan civiele zaak?

Het is dus ook mogelijk om de strafrechtelijke procedure af te wachten, de veroordeling af te wachten en vervolgens de zaak in een civiele procedure te starten, eventueel gecombineerd met een voorschot op de schadevergoeding door voor de eenvoudige schadebestanddelen een voegingsformulier in te dienen.

Contact:

Voor contact met een deskundige letselschade advocaat in het geval van letselschade neem contact op met ons op het telefoonnummer 0478 – 52 10 70 of vul het navolgende contactformulier in.

Contact opnemen?