Rechtsbijstandverzekering:

Het kan zijn dat u een rechtsbijstandverzekering heeft die uw zaak tot op heden heeft behandeld. De kans is groot dat u te weinig contact heeft met de behandelaar van de verzekeringsmaatschappij, dat de behandelaar teveel dossiers heeft om u goed te kunnen bedienen. Dat de behandelaar niet bereid is om bij de gesprekken met de wederpartij aanwezig te zijn of zelfs geen gesprek met u wilt voeren. Ook kan het zijn dat men probeert om u akkoord te laten gaan met een te laag bedrag aan schadevergoeding om zo de zaak te kunnen afsluiten.

Second opinion of overname:

Kort gezegd bent u dus ontevreden over de behandeling van uw zaak door de rechtsbijstandverzekeringen.
In al die bovenstaande gevallen kunt u ons vragen een second-opinion te verrichten. Op basis van de meeste verzekeringspolissen dient de rechtsbijstandverzekeraar dit te vergoeden. Een andere mogelijkheid is dat u ons vraagt om de zaak over te nemen van de verzekeringsmaatschappij. Zeker als de aansprakelijkheid door de wederpartij is aanvaard dan zijn de advocatenkosten voor rekening van de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij. Een en ander met inachtneming van de dubbele redelijkheidstoets.

  Naam:

  Email:

  Onderwerp:

  Telefoonnummer:

  Bericht:

  Netwerkkantoren en rechtsbijstandverzekeringen:

  Als, geprocedeerd dient te worden in het kader van de letselschadebehandeling (zeer onwaarschijnlijk aangezien dit teveel kosten met zich brengt voor verzekeringsmaatschappijen, dan willen rechtsbijstandverzekeringen u graag naar kantoren verwijzen waar zij “goede banden en ervaringen” mee hebben.
  Wat men u niet zegt is dat dit zogenaamde “netwerkkantoren” zijn. Dit zijn advocatenkantoren waar de rechtsbijstandverzekeraar prijsafspraken mee heeft gemaakt. Deze kantoren werken tegen de laagste prijs (daar hebben ze voor ingeschreven) en voor een vast bedrag per zaak.

  U dient de keuze te maken, wil ik een advocaat die er belang bij heeft zo weinig mogelijk tijd in de zaak te steken of wilt u een advocaat die gewoon zijn tijd vergoed krijgt en dus ook alle aandacht aan uw zaak wil besteden.
  Wij hebben geen prijsafspraken met rechtsbijstand-verzekeraars dus als u voor de laatste optie kiest dan zijn wij u graag van dienst. Schakel ons dan ook in en bel ons.

  Voorbeelden van rechtsbijstandverzekeraars zijn:

  Interpolis, Achmea, Das, ARAG, Unive, ASR

  Bij overname van de letselschadezaak, in geval van een procedure of voor een second opinion:

  Neem contact met ons op en bel met het telefoonnummer: 0478 – 52 10 70 of vul het contactformulier op deze pagina in.