Tarieven letselschadezaak

De kosten worden meestal door anderen betaald.

  • Om te beginnen is er het Gratis Spreekuur en bezoeken wij u gratis.
  • Vervolgens betaalt de wederpartij in beginsel de (buitengerechtelijke) advocaten kosten (bij erkende aansprakelijkheid);
  • Heeft u een rechtsbijstandverzekering?
  • Betaalt de overheid  een deel van de advocatenkosten?
  • Dient u het honorarium van de advocaat zelf te betalen en wilt u een betalingsregeling?

Meer informatie?
Lees meer

Wat gaat de inschakeling van een advocaat in letselschaezaken mij kosten is een van de belangrijkste vragen.

Het antwoord is: Bij aansprakelijkheid van de wederpartij in beginsel niets aangezien de advocatenkosten voor rekening komen van de aansprakelijke partij. Hierbij geldt de dubbele redelijkheidstoets. Wij informeren u graag over de kosten en uiteraard kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen daarover.

Bel dus met 0478 - 51 10 70 voor het maken van een kosteloze en vrijblijvende spreekuurafspraak zodat wij uw vragen met u kunnen doorspreken.

Ook kunt u alvast kijken onder het kopje "kosten letselschadezaak" onder "diverse onderwerpen" alsmede op de website www.julicher-meijer.nl en dan onder het kopje "kosten".