Soorten letselschade:

Feitelijk heb je maar twee soorten schade, dat is immateriële en materiële schade.

Materiële, financiële schade zoals:

Inkomens- en vermogensschade;
verminderde pensioenopbouw
huishoudelijke hulp
verplegingskosten;
kosten die u moet maken omdat u bepaalde zaken niet meer zelf kunt doen (zelfredzaamheid) denk bijvoorbeeld aan tuin onderhouden, schilderen woning enz.
schade aan kleding
schade aan materiële goederen zoals auto
inkomensschade;
reiskosten (door bezoeken artsen, specialisten, fysiotherapeut enz.)
pensioenschade.

Immateriële schade zoals:

Van immateriële schade is sprake wanneer u persoonlijk wordt aangetast, bijvoorbeeld door
pijn die u lijdt;
ontsierende littekens;
voortdurende hoofdpijnen;
vermoeidheid;
duizeligheid;
verdriet dat u heeft;
hobby’s die u niet kunt verrichten.

Een en ander is te vertalen naar smartengeld. Dit smartengeld wordt pas achteraf vastgesteld maar tijdens de loop van de letselschadezaak worden ter zake wel voorschotten uitgekeerd.

Medische eindtoestand / Definitieve schade:

De definitieve schade, materieel en immaterieel, kan pas worden opgemaakt op het moment dat sprake is van een medische eindtoestand. Dit is de toestand waarbij er geen sprake meer is van een verbetering dan wel een verslechtering van de gezondheid. Eerst op dat moment kan de schade die in het verleden is ontstaan geïnventariseerd worden en kan de schade naar de toekomst doorberekend worden, omdat dan pas bekend is welke beperkingen in de toekomst blijven bestaan.
Dat is ook het moment waarop je met de verzekeringsmaatschappij om tafel gaat zitten en de eindafrekening doorspreekt. Dan wordt duidelijk of je eruit komt met de wederpartij of dient te procederen.

Overeenstemming:

Kom je tot overeenstemming met de verzekeringsmaatschappij, dan wordt een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. De vaststellingsovereenkomst omvat alle schadeposten en aan het einde van de streep staat een bedrag dat door de aansprakelijke partij dan wel zijn verzekeraar betaald dient te worden.

Soms wordt een voorbehoud voor de toekomst gemaakt. Dit gebeurd als het de verwachting is dat in de toekomst de situatie (bijvoorbeeld als gevolg van slijtage e.d.) zal wijzigen. Ook kan het zijn dat in de toekomst risicovolle operaties nodig zijn. Het is dan het beste om op dit moment af re rekenen en voor de toekomst de zaak open te houden.

Voorbeelden van bekende letselschades:

Whiplash:

Hierbij ontstaat schade aan de hals of beter gezegd aan de halswervelkolom door krachten van buitenaf. Het meest bekende voorbeeld is de zweepslag als gevolg van een achterop aanrijding of een kop-staartbotsing. Behalve bij een verkeersongeval vindt het ook vaak plaats bij sporten. Het betreft hier een S-vormige beweging die spieren, wervels en gewrichten uit elkaar rukt.
De symptomen zijn onder andere: nekpijn (al dan niet met uitstraling naar de schouders en armen), pijn aan wervelkolom, hoofdpijnen, duizeligheid, concentratiestoornissen, misselijkheid, vermoeidhe
Klik hier voor meer over whiplashletsel....

RSI:

RSI staat voor de Engelse benaming "Repetitieve Strain Injury". Het betreft hier klachten door het chronisch overbelasten van spieren. Dit overbelasten kan bijv. door het steeds weer opnieuw maken van dezelfde beweging (dynamische RSI) en door een gebrek aan afwisseling in bewegingen (statische RSI). De klachten doen zich vaak voor in gebieden als de nek, schouders, polsen, handen en ellebogen. bekend is RSI als gevolg van het vele muiswerk bij computers.

Shockschade:

Deze schade is tot ontwikkeling gekomen als gevolg van rechterlijke uitspraken. Het betreft i.c. schade die bestaat uit het psychisch letsel dat iemand lijdt als gevolg van het lichamelijk letsel dat aan een andere persoon waarmee hij een persoonlijke band heeft wordt toegebracht en waarmee hij onmiddellijk geconfronteerd is geworden. De schade is in de jurisprudentie (rechterlijke uitspraken) tot ontwikkeling gekomen en ontwikkeld zich nog steeds. Voor meer informatie neem derhalve contact met ons op, op het telefoonnummer: 0478 - 52 10 70 of vul het navolgende contactformulier in.

Botbreuken:

Botbreuken in alle soorten en maten en op alle mogelijke wijzen komen zeer vaak voor als gevolg van ongevallen. Dit kunnen arm en beenbreuken zijn doch ook wervelbreuken met bijvoorbeeld een (partiële) dwarslaesie tot gevolg.

Neem Contact op met ons